Na4EDTA ve EDTA, sodyum alüminat çözeltisinin tohumlanmış çökeltme işleminin yoğunlaştırılması için yeni katkı maddeleri olarak benimsenmiştir. Sodyum alüminat çözeltisinin tohumlanmış çökelme oranı, partikül büyüklüğü dağılımı (PSD) ve çökeltilmiş gibsitin morfolojisi üzerine iki katkı maddesinin belirli konsantrasyonlarda etkileri, sırasıyla titrasyon yöntemi, parçacık boyutu analizörü ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanılarak araştırılmıştır.

Etilendiamintetraasetik asidin tetrasodyum tuzu, kenetleme maddesidir ve sulu bir çözeltidir. Na4EDTA, sulu sistemlerde geniş bir pH aralığında metal iyonlarını kontrol etmek için en güçlü, en çok yönlü ve yaygın olarak kullanılan şelattır. Sodyum veya potasyum gibi tek değerlikli metal iyonlarını şelatlamayacak, fakat 1: 1’lik bir molar oranda birçok çok değerli metal iyonlarını (örn. Fe, Cu, Mn, Ca, Mg, Zn) şelatlayacaktır. Şelasyon reaksiyonu çoğu durumda hemen hemen anlıkdır. Kalsiyum ve diğer alkali toprak metalleri en çok pH 4’ün üzerinde şelatlanır.

Na4EDTA, çoğu geçiş metalini pH 12’nin altında şelatlar. Su ile tamamen karışabilir, ancak organik sistemlerde çözünmez. Na4EDTA, sıcaklık, asitlik, alkalinite ve diğer kimyasalların varlığında çok çeşitli koşullar altında kararlıdır. Bununla birlikte Na4EDTA, hipoklorit ağartma maddesi gibi güçlü oksitleyici maddeler ile eklenir. Bazı uygulamalarda, Na4EDTA yeniden kullanım için geri alınabilir.

 

Na4EDTA Kullanımları

Kimyasal temizlik:

Proses ekipmanından kalsiyum oksalat, kalsiyum sülfat, kalsiyum karbonat, baryum sülfat ve diğer tip ölçekleri uzaklaştırır. Radyoaktif dekontaminasyon süreçlerinde kullanılır.

Temizleyiciler:

Teraziyi eritir, kireç oluşumunu önler, sürfaktanların deterjanlarını geliştirir. Bulanıklık konsantrasyonlu sıvı temizleyicileri ve şampuanları önler. Polivalentmetal iyonların emülsiyonlar, yağlayıcılar ve cilalar üzerindeki etkilerini en aza indirir.

Metal Finishing:

Metal eşyalardan oksit filmlerinin çıkarılması; alkali paslanma; dekapaj banyoları için antistreak ajanlar; alkali yağ giderme.

Tekstil:

Temizleme, kaynatma, ağartma, boyama, sıyırma ve son işlem operasyonlarında metal iyonlarını kontrol eder. Floresan beyazlatıcı ajanları metal katalizli oksidasyon ve bozunmadan korur. Boyaları renk değişiminden korur.

Kağıt hamuru:

Hidro ağartıcının verimliliğini artırır; Metal katalizli parlaklık dönüşümü azaltır. Kireç çözme işleminde kullanılır. Boyaları metallerden yağmadan korur.

Sabun / Deterjan:

Kalsiyum ve magnezyum sabun oluşumunun önlenmesi; Sabun ve deterjanların deterjanlarını arttırır. Perborat ve perkarbonat ağartıcıları stabilize eder.

Gelişmiş Sıvı yağ:

Buhar kazanı; magnezyum ve kalsiyum silikatın çökelmesini önlemek için üst reflow veya kostik boşaltma tapasını ekledi; micellar sel sırasında pahalı yüzey aktif maddelerin çökelmesine neden olabilecek sertlik iyonlarını bağlar.

 

Na4EDTA:
       COA                                                                                     MSDS