Kimya endüstrisi, hayatımızın hemen hemen tüm yönlerine etki eden muazzam çeşitlilikte ürünler yaratır.

Deterjanlar, sabunlar ve parfümler gibi endüstrinin bir çok ürünü doğrudan tüketiciler tarafından satın alınırken, diğer ürünler yapmak için ara ürünler olarak kullanılırken, örneğin, Avrupa’da, üretilen kimyasalların% 70’i, kimya endüstrisinin diğer dalları da dahil olmak üzere diğer endüstriler. Endüstri, hava ve minerallerden yağa geniş bir yelpazede hammadde kullanıyor.

Kimya endüstrisinin ürünleri üç kategoriye ayrılabilir:

1.Temel kimyasallar
2.Özel kimyasallar
3.Tüketici kimyasalları
Diğer bazı kategorizasyonlar kullanılır, ancak bu web sitesi bağlamında bu basit ve yararlıdır. Çıktılar, büyük miktarlarda (milyonlarca ton) üretilen temel kimyasallar ve mütevazı kilogram miktarlarında üretilen ancak çok değerli olan bazı özel kimyasallar ile geniş bir yelpazeye yayılmaktadır.

Temel kimyasallar ayrılır

petrokimya olarak bilinen petrolden elde edilen kimyasallar
polimerler
temel inorganik

Aynı kimyasallar, kömür ve biyokütle gibi petrol dışındaki kaynaklardan daha fazla türetildiği için “petrokimya” terimi yanıltıcı olabilir. Bir örnek ABD ve Avrupa’da petrol ve doğalgazdan yaygın olarak üretilen fakat Çin’de kömürden üretilen metanoldür. Bir diğeri ABD’de ve Avrupa’da petrol ve gazdan elde edilen, ancak Brezilya’daki biyokütleden giderek artan etendir. Diğer örnekler bu web sitesindeki birimlerde açıklanmıştır.

Büyük miktarlarda üretilen temel kimyasallar, genel tüketici için ürün haline gelmeden önce kimya sanayinde ve diğer endüstrilerde satılmaktadır. Örneğin, etanoik asit ester yapmak için satılmaktadır, bunların çoğu boya yapmak için satılmaktadır ve bu noktada tüketiciye satılmaktadır. Büyük miktarlarda eten, Avrupa çapında boru hattı ile bir gaz olarak taşınır ve poli (eten) ve diğer polimerler yapan şirketlere satılır. Bunlar daha sonra gerçek tüketici tarafından satın alınmadan önce plastik bileşen üreticilerine satılmaktadır. Şekil 3, daha sonra başka kimyasalları üretmek için hemen kullanan bir bitki üreten kimyasalları göstermektedir.

Temel kimyasallar ayrılır

1) petrokimya olarak bilinen petrolden elde edilen kimyasallar
2) polimerler
3) temel inorganik

Aynı kimyasallar, kömür ve biyokütle gibi petrol dışındaki kaynaklardan daha fazla türetildiği için “petrokimya” terimi yanıltıcı olabilir. Bir örnek ABD ve Avrupa’da petrol ve doğalgazdan yaygın olarak üretilen fakat Çin’de kömürden üretilen metanoldür. Bir diğeri ABD’de ve Avrupa’da petrol ve gazdan elde edilen, ancak Brezilya’daki biyokütleden giderek artan etendir. Diğer örnekler bu web sitesindeki birimlerde açıklanmıştır.

Büyük miktarlarda üretilen temel kimyasallar, genel tüketici için ürün haline gelmeden önce kimya sanayinde ve diğer endüstrilerde satılmaktadır. Örneğin, etanoik asit ester yapmak için satılmaktadır, bunların çoğu boya yapmak için satılmaktadır ve bu noktada tüketiciye satılmaktadır. Büyük miktarlarda eten, Avrupa çapında boru hattı ile bir gaz olarak taşınır ve poli (eten) ve diğer polimerler yapan şirketlere satılır. Bunlar daha sonra gerçek tüketici tarafından satın alınmadan önce plastik bileşen üreticilerine satılmaktadır. Şekil 3, daha sonra başka kimyasalları üretmek için hemen kullanan bir bitki üreten kimyasalları göstermektedir.