Gıdaya güvenlik, tazelik, tat, doku veya görünüm kazandırmak ve geliştirmek için eklenen maddeler gıda katkı maddeleri olarak bilinir. Bazı gıda katkı maddeleri yüzyıllardır korunma amacıyla kullanılmaktadır – tuz (pastırma veya kurutulmuş balık gibi etlerde), şeker (marmelatta) veya kükürt dioksit (şarapta) gibi.

Gıda üretiminin ihtiyaçlarını karşılamak için zamanla çok sayıda farklı gıda katkı maddesi geliştirilmiştir, çünkü büyük ölçekte yemek yapmak onları evde küçük bir ölçekte yapmaktan çok farklıdır. İşlenmiş gıdaların fabrikalardan veya endüstriyel mutfaklardan, nakliye, depo ve mağazalara ve son olarak da tüketicilere olan yolculuğunda güvenli ve iyi durumda kalmasını sağlamak için katkı maddelerine ihtiyaç vardır.

Gıda katkı maddelerinin kullanımı sadece kullanımları teknolojik bir gereksinime sahip olduğunda, tüketicileri yanıltmadıklarında ve gıdaların beslenme kalitesini korumak veya gıdaların stabilitesini arttırmak gibi iyi tanımlanmış bir teknolojik işlevi yerine getirdiğinde haklıdır.

Gıda katkı maddeleri bitkilerden, hayvanlardan veya minerallerden elde edilebilir veya sentetik olabilir. Tüketicilerin sıklıkla kabul ettiği belirli teknolojik amaçları gerçekleştirmek için gıdaya kasıtlı olarak eklenirler. Gıdaların daha güvenli veya daha cazip hale getirilmesi için belirli bir işi yapmak üzere tasarlanan binlerce gıda katkı maddesi kullanılmaktadır. WHO, FAO ile birlikte, gıda katkı maddelerini işlevlerine göre 3 geniş kategoride toplar.