“Çözücüler” terimi, işlev tarafından tanımlanan bir kimyasal bileşikler sınıfını ifade eder – Latince türetilen terim, kabaca “gevşetme” anlamına gelir. Kimyada, çözücüler – genellikle sıvı formdadır – diğerlerini çözmek, askıya almak veya özütlemek için kullanılır.

Boya, kişisel bakım ürünleri ve ilaçlardan pestisitlere, temizleyicilere ve mürekkeplere kadar çok çeşitli günlük ürün uygulamalarında birçok farklı çözücü kullanılmaktadır. Çözücüler olmadan, güvendiğimiz birçok ürün de performans göstermeyecekti.

Ürünleri hızla kuruyan ve püskürtme nozulları tıkamayan sprey boyalar, iyi görünen dayanıklı boyalar ve ağır hizmet yağları için uygun güçlü temizleyiciler farklı ve çeşitli çözücüler içerirler.

Çözücü Türleri:
Bir çözücünün kimyasal sınıflandırması kimyasal yapısına dayanmaktadır.

Hidrokarbon çözücüler, moleküllerinin “karbon iskeleti” türüne göre üç alt gruba ayrılarak bize alifatik, aromatik ve parafinik çözücü aileleri verirler. Boya tiner, bir hidrokarbon çözücünün yaygın bir örneğidir.
Oksijenli çözücüler, olefinlerden (petrol veya doğal gazdan türetilen) kimyasal reaksiyonlar yoluyla üretilir ve bu da bize aşağıdaki alt grupları verir: alkoller, ketonlar, esterler, eterler, glikol eterler ve glikol eter esterleri. İnsan vücudu doğal olarak yağ yaktığı zaman ketonlar üretir.
Halojenli çözücüler, klor, brom veya iyot gibi bir halojen içeren çözücülerdir. Birçok kişi perkloretileni bir örnek olarak tanır – kuru temizlemede kullanılan oldukça etkili bir çözücüdür.