Farmasötik kullanım için kimyasal maddelerin özelliklerine ilişkin bilimsel ve teknik literatüre aşina olmak, özellikle QA / QC, üretim ve formülasyon geliştirmede çalışanlar için birincil öneme sahiptir. Bu makalede, benimsenen teknik kılavuzlar, ilgili farmakolojik genel monografiler, bölümler ve bu konudaki düzenleyici görevler gözden geçirilmiştir.

Bir madde insan, hayvan, bitkisel (bitki) veya kimyasal kökenli olabilecek herhangi bir maddedir. Farmasötik amaçli maddeler, tıbbi ürünlerin üretimi için aktif bileşenler (ilaç maddeleri) veya eksipiyanlar (yardımcı maddeler) olarak kullanılır.

Bu maddeler doğal kaynaklardan, kimyasal sentezden veya bir fermantasyon prosedüründen elde edilebilirler. Rekombinant proteinler ve genetik modifikasyonlara dayanan biyoteknolojik süreçlerden türetilen maddeler, biyoteknolojik maddelerdir.

Her ilaç üretim süreci, maksimum üretim kalitesini ve verimliliğini korurken hastayı sonuçlardan memnun tutması gereken benzersiz gereksinimlere sahiptir.  Avantor’da, yeni nesil atılım ilaçları ve biyoteknoloji ürünlerini oluşturmanıza yardımcı olmak için uygulamaya özel tutarlılığa sahip bir ürün portföyü sunuyoruz.